Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Timbro är en katastrof för naturen som måste stoppas

Granbarkborren är en skalbaggsart som förökar sig i granskogar vare sig det är i naturskog eller produktionsskog. Granskogar blir mer drabbade på grund av extrem värme eller vid stormar. Sommaren 2018 som var särskilt varm gjorde att många granar utsattes för hög värme och torka. I södra Sverige där gran planterats i stor skala fick borren ett smörgåsbord. Detta är ingen nyhet utan det har länge förutspåtts att granbarkborreangrepp skulle bli vanligare på grund av klimatförändringarna. Tyvärr vill aktörer som Timbro använda granbarkborreangreppen som en ursäkt för att avverka i naturreservat. Det får inte hända.

Svamparna säger: Timbro? Nej, tack!

För att göra slag i saken går Timbro ut med en hittepå-berättelse om att angreppen härstammar från naturreservat. Snarlika ledarsidor om detta har publicerats i NWT, GP och sannolikt flera lokaltidningar. Tidningsredaktioner bestämmer förstås själva vad de publicerar. Det vore dock hederligt att upplysa läsarna om det är lobbyister för skogsindustrin som författar texten. Hur som helst så är texten baserad på en rapport från SLU. Även SvD och SR skriver om den. 70% av de döda granarna från årets angrepp lär finnas i Sörmland och Örebro län. Det är svårt att tro att naturreservat kan vara källan till granbarkborrarna, då bara 3.4% (Sörmland) respektive 4.4% (Örebro län) av den produktiva skogsmarken är formellt skyddade (källa: SCB). Drygt 95% av borrarna finns således i granplanteringar. Naturreservat hyser istället granbarkborrens fiender såsom hackspettar, som skogsnäringen borde värna om.

Både Skogsstyrelsen och SLU skriver i sina publikationer att det är inte meningsfullt att ingripa mot granbarkborrar i naturreservat. Snarare är det granplanteringarna som är problemet. Efter orkanen Gudrun 2005 då 75 miljoner kubikmeter skog fälldes, beslutade regeringen att stödja skogsägare som ville byta till blandskog för att förebygga framtida katastrofer. Men skogsbruket är konservativt och pengarna gick inte åt. Nu är nästa problem, granbarkborren, här (som förutspått) och Timbro med flera skyller på staten.

Näringen borde läsa om Skogstyrelsens analys efter orkanen Gudrun och ta sitt ansvar. Skogen kan framtidssäkras genom att blanda in flera trädslag, genom att göra den flerskiktad och genom att hålla kvar vatten istället för att forsla bort det. Det skulle även ge stora vinster för klimatet och den biologiska mångfalden. Att Timbro med flera går ut som de gör ingår i ett mönster. Naturvärden ifrågasätts och ekonomisk vinning är överordnad. Timbro är en katastrof för naturen som måste stoppas.