”Byt namn till industriområdet”

Skövlad skog och sönderkört hygge på Holmens mark, Hälsingland augusti 2011.

Foto: Robert Svensson

 

”Nu är nio tiondelar av skogen penetrerad av moderna hyggesmetoder, och det som finns kvar av det varsamt rörda, av det som med en modern term kallas naturskog, är bara lite tufsar här och där, ofta lidelsefullt försvarade av lokala naturskyddsföreningar och rädda skogen-grupper.”

Läs mer här