Snart är det dags för val igen. Har du möjlighet att gå förbi valstugorna i din kommun så gör gärna det. Prata om partiernas skogspolitik och hur miljön kan gynnas istället för produktion. Fråga gärna någon politiker vad hen kommer att göra …

  • … för att hejda att arter dör ut? Bakgrund: det sjätte massutdöendet är här, artutrotningen pågår främst i jordbruket och skogsbruket. Politiken behöver främja den biologiska mångfalden och vända den negativa trenden.
  • … för att CO2 ska bindas in i skog? Bakgrund: klimatproblemet går inte att förneka längre. Koldioxiden måste bort från atmosfären. EU föreslår att alla länder, inklusive Sverige, ska lagra mer kol i mark och växtlighet genom att restaurera skogar och minska skogsavverkning. Vi behöver snabba på inlagring av kol i skog och mark och återskapa naturliga skogar från kommunal till national nivå.
  • … för att miljöföreningar ska behålla rätten att överklaga beslut? Bakgrund: vissa partier vill försvaga medborgarnas rättigheter enligt Århuskonventionen att överklaga myndighets- och domstolsbeslut rörande miljöfrågor. Allt för att skogsindustrin ska kunna fortsätta hugga obehindrat. Politiker behöver istället stärka medborgarnas rättigheter gentemot industrin och staten.

Läs mer på vår klimathemsida.