Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Treetoo – det är dags att börja säga ifrån

Hon är författaren, konstnären och poeten som känner sig manad att tälja skogens sista önskan och den vilda florans små sommarvisor. Maria Westerberg, även kallad Vildhjärta, finner symboliken i ”konstiga” pinnar och vill säga ifrån till skogsätarna när deras hunger är för stor. Det är dags för #treetoo. 

Maria Westerberg (Vildhjärta) tänker aldrig kalla havet av hyggen och granplanteringar för skog. Hon drömmer om hur ett upprop tar form där vi alla tar bladet och barret från munnen. En plats där vi berättar om borthuggna stigar, bär- och svampställen, skövlade minnen och överkörd poesi. 

I smyg drömmer Maria Westerberg om ett #treetoo, en plats där det är tillåtet att sörja. Hur känns det när någon annan bestämt att hela ens livsmiljö för alltid kommer att vara oåterkalleligt förändrad? Vi kan alla börja med att säga ifrån.  

Se den vackra och poetiska kortfilmen ”A poem” som är gjord av Campfire Stories här.

Läs mer om hur vi kan ställa om skogsbruket på www.skyddaskogen.se