Vid Söderåsen i Gästrikland finns två gamla blockrika tallskogar med höga naturvärden som är avverkningsanmälda. Länsstyrelsen har varit intresserad av naturreservatsbildning i båda skogar. Men nyligen fick Naturskyddsföreningen i Hofors-Torsåker ett meddelande från Länsstyrelsen att de inte längre har möjlighet att arbeta med reservatsbildning av ekonomiska skäl. Myndigheten kan istället ge Karl Hedin AB dispens för att avverka i skogarna.

Trollskogen, en av de skogar som inventerades, är en artrik kalkbarrskog och ett av Hofors mest uppskattade närnaturområden. Skogen genomkorsas av otaliga vandringsleder med raststugor. Philipp Weiss

”Som att rista sönder en tavla av Carl Larsson”

Barbro Risberg, botaniker och ordförande för Naturskyddsföreningen i Hofors-Torsåker säger till P1 Naturmorgon:

-Söderåsens skogar är en skatt i vår natur, en pärla i vårt naturarv. Jag kan jämföra det med vårt kulturarv och dra en parallell: Att man har en vacker bild av Carl Larsson eller Anders Zorn och tar en kniv och ristar sönder den. Så är mina känslor inför den här tanken att skogen på Söderåsen ska falla.

72 växtplatser med knärot har inventerarna hittat i skogen. Foto: Philipp Weiss

Karl Hedin AB fick avverkningsförbud

Naturskyddsföreningen och Stjärnsunds skogsgrupp började inventera Söderåsens skogar ideellt redan 2021 och lyckades stoppa de avverkningar som AB Karl Hedin ville göra. Fynd av många arter ledde till att Skogsstyrelsen också kom ut och kollade. De bekräftade att det bland annat växer väldigt mycket av den fridlysta orkidén knärot (VU) i och omkring skogarna. 72 växtplatser med knärot finns i skogen och det skulle vara ett lagbrott att avverka dessa. Därför fick Karl Hedin AB avverkningsförbud. Karl Hedin AB drog tillbaka sin avverkningsanmälning men avverkningsanmälde samma område plus ett område till ett år senare. Även då beslutade Skogsstyrelsen om avverkningsförbud på nästan hela det ena området och en tredjedel av det andra på grund av knärotsfynden. Karl Hedin överklagade beslutet, men Mark- och miljödomstolen slog fast att Skogsstyrelsen hade rätt. Nu har markägaren alltså ansökt om dispens från artskyddet hos Länsstyrelsen i Gävleborg.

Länsstyrelsen kan ge dispens för avverkning

Maano Aunapuu, enhetschef för områdesskydd på Naturvårdsverket säger till P1 Naturmorgon att det inte finns tillräckligt med personal som jobbar med skydd av natur. Länsstyrelsen har fått ökade anslag för skydd av natur- men inga pengar för att tillsätta personal som jobbar med det.  Och om inte staten, dvs Länsstyrelsen, kan ge markägaren ekonomisk ersättning för reservatsbildningen så måste Länsstyrelsen ge dispens för avverkning. Detta enligt Joel Isensköld, avdelningschef för natur på Länsstyrelsen i Gävleborg. Om markägaren avverkar blir det endast ett mindre hänsynsområde kvar, avsatt kring knäroten.

Joel Isensköld säger i P1 Naturmorgon:

-Länsstyrelsen har fått direktiv från Naturvårdsverket att i första hand jobba med påbörjade naturreservat och inte sätta igång med några nya.

Tallar i den ena skogen som kallas för Trollskogen, foto: Philipp Weiss

Regeringen: ”Initiativ till skydd ska komma från markägaren inte Länsstyrelsen”

Joel Isensköld säger även att initiativ för att skydda natur i första hand ska komma från markägaren och inte från Länsstyrelsen, detta enligt Regeringens vilja.

Förutom knärot så lever de rödlistade svampar rynkskinn (VU), motaggsvamp (NT) och ullticka (NT) i Trollskogen. Från träden hänger garnlav (NT) och spår av spillkråka (NT). Hela den imponerande artlistan från området med över 1000 fynd av sammanlagt 467 arter finns på Artportalen.

Källa: Sveriges Radio, P1 Naturmorgon

Läs den tidigare artikeln om Trollskogen: Skogsgrupper räddar artrik skog som Karl Hedin AB ville avverka