Nu kan vi delge den fantastiska nyheten att det för första gången arrangeras TVÅ Forskningsresor på olika håll i landet under v. 30 (22/7–27/7). Resorna är planerade till Jämtlands län (Härjedalen) och Norrbottens län.

Förra årets Forskningsresa ägde rum i skogarna kring sjön Horten, Jämtlands län. Här inventeras en avverkningsanmäld tallnaturskog med mycket höga naturvärden. Foto: Helena Björnström

Exakta var vi kommer bo och vilka skogar som skall besökas är under planering, men Forskningsresorna kommer att pågå måndag till lördag, med kapacitet för runt 40–45 deltagare vardera.

Anmälningen öppnar torsdagen den 11 april. Nytt för i år är att anmälan kommer vara öppen under en hel dag (kl. 07:00-22:00), därefter lottas platserna ut. Du kan endast anmäla dig till en av resorna.

OBS! Det går inte att anmäla sig i förväg via mejl. Anmälan sker via det Googleformulär som publiceras på Skydda Skogens webbplats på utsatt öppningsdatum.

Har du frågor och funderingar redan nu går det bra att höra av sig till samordningsgruppen via mejl.

E-post: forskningsresan2024@gmail.com   

Kort bakgrundsinformation: 

Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker är en årlig inventering av Sveriges sista oskyddade norrländska naturskogar. Ibland går resan också till Dalarna och Värmland. Runt 50 personer av olika åldrar, kunskaper och bakgrund brukar delta. Artkunskaper är inte ett krav, utan vi lär av varandra. Det viktiga är att Forskningsresan är en samlingspunkt för skogs- och naturintresserade som vill vara med och dokumentera hotade oskyddade naturskogar. 

Med Forskningsresan vill vi rädda hotade skogar, njuta av naturen, hitta arter samt påverka och utmana skogsbolagen, politikerna och allmänheten om den rådande synen på skogen och skogsbruk. Vi vill öka kunskapen om arter och ekologi. 

Naturvårdaren, skogsaktivisten och eldsjälen Anders Delin startade Forskningsresan 1991. Minnet av Anders, hans fantastiska engagemang för naturskogen och djupa kunskap om dess ekosystem lever i högsta grad kvar och formar dessa och kommande Forskningsresor.  

Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker 2024 är ett samarbete mellan Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen. Fler samarbetspartners kan tillkomma. 

Rapporten från Forskningsresan 2023 hittar du här.

Se Emil Nilssons film från Forskningsresan i Ljungdalen 2019: