Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tysk TV-dokumentär om FSC: Vem skyddar skogen?

En sekvens från den tyska TV-dokumentären ”Who is protecting our forests?”.

Forest Stewardship Concil (FSC) är en internationell organisation som förordar att världens skogar ska brukas ansvarsfullt. Men skyddar verkligen organisationen den biologiska mångfalden i skogen? Denna tyska TV-dokumentär från oktober 2018 visar FSC-standardens baksidor.

Värdefull regnskog avverkas i Kongo och Amazonas. Ursprungsbefolkningar körs över och förlorar sina hem. Skogar avverkas illegalt i Kambodja och säljs internationellt som FSC-certifierat via Vietnam. Skogar med höga naturvärden kalavverkas i Sverige och Ryssland och ersätts av trädplantager.

– Det här är inte hållbart skogsbruk. Det är att döda skogar. Det är så här du dödar skogens ekosystem i Sverige, säger skogsexperten Sebastian Kirppu.

I dokumentären konstateras att kalhyggena i Sverige vore illegala i Tyskland och Frankrike men i Sverige är de tillåtna.

Vad har FSC åstadkommit sedan organisationen bildades för 25 år sedan? Dramatiskt ökad avskogning på jorden med medföljande kalhuggning och bildande av trädplantager.

Dokumentären finns tillgänglig för visning här.