”…De stora rovdjuren på jorden har större ekologisk betydelse än många trott, enligt en ny analys. Samtidigt står det klart att 61 procent av arterna nu är hotade till sin existens.

Forskarna bakom analysen har gått igenom ett antal vetenskapliga studier från de senaste åren. De fann att flera arter, bland andra varg, lejon, leopard, lodjur och puma, bevisligen har förmågan att kontrollera stammarna av hjortdjur, antiloper och andra bytesdjur vilket i sin tur gynnar växterna och de mindre djuren i ekosystemen.

På så vis stärker de stora rovdjuren den biologiska mångfalden. Forskarna, som letts av den amerikanske ekologen William Ripple vid Oregon State University, påpekar dessutom att det ännu inte kommit fram några klara bevis för att mänskliga jägare kan ersätta rovdjuren och replikera deras effekter på ekosystemen…” Det skriver Upsala Nya Tidning på sin webbsida. Nyheten kommer från TT.

Läs mer här