”Utarmningen av svenska skogsfåglar är ett problem sedan länge. Ett samarbete mellan skogsägare och fågelskådare ska hjälpa till att gynna fågellivet och på sikt rädda hotade fågelarter.”

Läs mer här