”Strandskyddet i västra Vårdsätra blir kvar. Regeringen anser att länsstyrelsen gjorde fel som sa ja till kommunens krav på att upphäva skyddet. Det innebär att planerna för området måste omarbetas igen.”

Läs mer här