HAGFORS: Föreningen Rädda skogen kritisk mot avverkning

Obefintlig kantzon mot sjön, avverkade naturvärdesträd, stora körskador och ett genomkört kulturmiljöområde. Det är några av de avsteg från natur- och miljövårdshänsyn som Föreningen Skydda skogen anser att Stora Enso gjort vid en avverkning norr om Älgsjön i Hagfors kommun.

– Det är ganska uppenbara övertramp. Det är väldigt visuellt när man är där, säger Amanda Tas som är föreningens skogskoordinator.

Bland annat har träd som snitslats som skyddsvärda kapats, två vattendrag har körts över så att det nu forsar vatten i de körskador som uppstått.

 

Läs mer här.