Hjälps oss i Naturskyddsföreningen Härnösand att bevara skogen på Murberget!

I vackra Härnösand, Västernorrlands residentstad, ligger Västernorrlands Länsmuseum. Det är en halvtimmes promenad från centrum och ligger på Murberget. Museet har en underbar utsikt mot stad och hav, samt är omgärdat av vacker skog. Denna skog är av intresse både ur miljö- och friluftsynpunkt och används flitigt, inte minst av ”härnösandsborna”. 

Länsmuseet planerar att kalavverka skog på Murberget, redan i vinter. Det handlar alltså om tätortsnära skog, där Härnösandsbor stressar av och utövar friluftsliv, samt gammelskog med höga naturvärden.

För mer information, se vår hemsida.

Att avverka skogen runt hela länets museeum innebär ett stort hinder för länets och stadens utveckling! För vem vill besöka ett friluftsmuseum som ligger granne med ett hygge?

Vill du att skogarna på Murberget skall få vara kvar, till glädje för djur och människor?

För att vi skall ha en chans att stoppa denna skövling, behöver vi vara många som hjäpler till!

 

Skriv under detta upprop så ska vi, Naturskyddsföreningens lokalförening i Härnösand, göra allt vi kan för att stoppa denna ogenomtänkta avverkning.