1,3 miljoner hektar hotat i Ryska Karelen

Urskog i Ryssland. September 2011. Foto: Robert Svensson

 

Regeringen i den ryska republiken Karelen har nyligen föreslagit riva upp det tidigare avtalet om skydd av skog med höga naturvärden. De föreslagna förändringarna i planen för markanvändning utgör ett hot mot 1,3 miljoner hektar urskog och andra värdefulla ekosystem i Karelen.

Totalt innebär regeringens nya förslag att två tredjedelar av det föreslagna skyddet tas bort. Om dessa planer förverkligas riskerar en stor del av Europas mest värdefulla och vidsträckta urskogar att förstöras.

Forskare och ideella miljöorganisationer protesterar mot dessa planer och vädjar om internationell hjälp att övertala Karelens regering att stoppa förslaget.

Det här uppropet är ett initiativ från Taiga Rescue Network, ett globalt nätverk med över hundra organisationer som arbetar med skogsskydd och ursprungsbefolkningars rättigheter i den nordliga boreala skogen.

Läs brevet till Karelens regering här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotad skog i Karelen. Björnspår, lingon, gammeltall med brandljud och grova lågor. September 2011. Foto: Robert Svensson