Tjader

Vi vill veta hur de långsiktiga trenderna varit för förekomsten av vår största skogshönsfågel, tjädern. Skogslandskapet har förändrats stort de sista 50 åren och är idag ett hårt fragmenterat skogslandskap.

  • Vilka förändringar har biotopkvalitén för tjäderpopulationen uppvisat?
  • Hur har detta påverkat tjädern som art?
  • De senaste 50 åren?
  • De senaste 30 åren?
  • De senaste 10 åren?

Den biologiska mångfalden i skogslandskapet är i kris och allt fler arter minskar. Frågan är: hur det går för tjädern?

Vi vill ytterligare fördjupa faktainhämtning och analys över tjädern, som är en paraplyart för skogslandskapets funktionalitet ur ett ekologiskt perspektiv. Därför vill vi gärna ha in rapporter från er som vistas ute i skogen och som under årens lopp kanske till och med legat ute på det tjäderspel ni sen barn besökt. Rapportera era iakttagelser till oss på Tjäderkommittén Tjäderobservatörerna.

Vi är en ideell organisation med målsättningen bevara tjädern i den svenska skogen. Besök gärna vår hemsida: http://tjaderobs.se/. Kontakta oss för uppropet om tjäder via mailadress: tjaderobs@gmail.com.

Göran Rönning, ordförande Tjäderkommittén Tjäderobservatörerna.