Byn som kämpar för sin skog

I Byvalla växer engagemanget för den skog på tre hektar som byborna har inpå knuten. En skog som inte är skyddsvärd främst för höga naturvärden eller imponerande ålder. Enligt uppgift från byborna är skogen cirka 90 år gammal. Nu planerar Sveaskog att avverka den.

Skogen är en av de sista som finns kvar i området efter att Sveaskog kalhuggit andra skogar runt Byvalla. Den ger byborna glädje i form av rekreation och är självklart viktig för de växter, djur och fåglar som finns där. Sociala skäl och människors välbefinnande är – i allra högsta grad – även det något som gör en skog skyddsvärd.

Hjälp byborna att rädda sin skog här