Sundarbans unika mangroveskog i Bangladesh hotas av ett stort kolkraftverk. Idag skriver Skydda Skogen ett brev till Bangladeshs och Indiens ambassad i Stockholm med en uppmaning om att kolkraftverksplanerna måste stoppas.

Sundarbans är världens största mangroveskog och ligger på gränsen mellan Bangladesh och Indien. Området hyser en oerhört rik biologisk mångfald och är ett UNESCO världsarv. Här lever bl.a. den hotade bengaliska tigern, gangesdelfinen och den akut hotade batagursköldpaddan.

Ett stort kolkraftverk, Rampal power plant, liksom en rad andra kommersiella projekt planeras i och omkring skogen. Om planerna sätts i verket kommer inte bara stora mängder växthusgaser att släppas ut och det unika ekosystemet hotas – området kommer dessutom att bli känsligare för klimatförändringarna eftersom mangroveskogen bildar ett skydd mot återkommande cykloner, stormar och andra naturkatastrofer. Miljontals människors levebröd hotas.

I november 2016 protesterade 1 500 personer i Dhaka, Bangladesh, mot kolkraftverket Rampal. Idag, den 7 januari, är det ”Global Day of Protest”. För att visa solidaritet med människorna i Bangladesh skriver föreningen Skydda Skogen idag ett brev till Bangladeshs och Indiens ambassad i Stockholm, liksom till FN:s miljöprogram UNEP och sekretariatet för Konventionen om biologisk mångfald (CBD) med en uppmaning om att kolkraftverksplanerna måste stoppas till förmån för förnyelsebar sol- och vindenergi. Världen har inte råd att förlora Sundarbans.

Läs brevet till Bangladeshs och Indiens ambassad i Stockholm här.
 
Protestera – skriv till UNESCO här. Visa ditt stöd för bevarandet av Sundarbans – skriv ett personligt meddelande här.

Bild: Shaer Reaz (c) The Daily Star