Pressmeddelande den 15 maj:

Under helgen samlas skogsentusiaster från hela landet i byn Haddebo, södra Örebro län. Detta för att delta i en kurs om de hotade svenska gammelskogarna, och om hur man inventerar dess naturvärden. Kursen är en del av ett större projekt som går ut på att kartlägga skyddsvärda skogar i Örebro län under sommaren 2009.

– Vi vill göra länsinvånarna uppmärksamma på att det faktiskt även i vårt län finns många värdefulla skogsmiljöer som är oskyddad och som avverkas, säger Viktor Säfve, initiativtagare och ordförande i Skydda Skogen.

Nästa kurs för den som vill lära sig känna igen en skyddsvärd gammelskog ges i augusti. Under kommande veckan är det norra delen av länet som står i fokus.

Kartläggningen och kurserna stöds av organisationerna Fältbiologerna, Naturskydds­föreningen i Örebro län och Hopajola.

För mer information kontakta:

Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen, tfn: 076-1148811

Olli Manninen, gammelskogsexpert, tfn: 070-5412540

postmaster@skyddaskogen.se

www.skyddaskogen.se