Vy från ett bussfönster över ett hygge i norra Härjedalen. Foto: Kristina Bäck.

Kristina Bäck från Skydda Skogen åker buss i Härjedalen och delar här med sig av sina personliga reflektioner:

Vy från bussfönster söderut på färd från norra Härjedalen. Nygjorda hyggen, åt alla håll, mil efter mil. Däremellan mest unga täta tallplantager, inte mycket gammelskog någonstans. Mötte tomma timmerlastbilar och såg fulla timmerlastbilar köra söderut. Varför protesterar inte fler mot skogsbrukets hårda framfart i vår natur?

Hyggen med smala ridåer med kvarlämnade hänsynsträd. Foto: Kristina Bäck.
Raka rader med planterade tallar utanför bussfönstret. Foto: Kristina Bäck.
Ett område som tidigare har påverkats av brand kring Kårböle och som sedan har kalhuggits. Foto: Kristina Bäck.