Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Vad är skillnaden mellan en skog och en trädplantering? Bohuslänskt initiativ för att informera allmänhet och politiker.

Den svenska skogen försvinner bit för bit och i de bitar som finns kvar är det svårt för många arter att överleva, eftersom bitarna är för små. Därför vill det nystartade Skogsnätverket i Bohuslän sprida kunskap om skillnaden mellan en skog och en trädplantering genom att en gång i månaden guida allmänhet och media i skogen i norra Bohuslän för att visa och berätta om arter. 

Sundays for Forests är kampanjens namn. Samarbete med  skogsaktiva i lokala organisationer önskas.

Välkomna att vara med på olika sätt och sprida denna information.