Den svenska skogen försvinner bit för bit och i de bitar som finns kvar är det svårt för många arter att överleva, eftersom bitarna är för små. Därför vill det nystartade Skogsnätverket i Bohuslän sprida kunskap om skillnaden mellan en skog och en trädplantering genom att en gång i månaden guida allmänhet och media i skogen i norra Bohuslän för att visa och berätta om arter. 

Sundays for Forests är kampanjens namn. Samarbete med  skogsaktiva i lokala organisationer önskas.

Välkomna att vara med på olika sätt och sprida denna information.