Regeringen Andersson på väg till konseljen med kungen. I bakgrunden ett hygge som är nygjort, så ser det ut i Sverige överallt. Vad ska regerngen göra åt det?
Foto på Magdalena Andersson av Frankie Fouganthin, Wikimedia Commons

Skydda Skogen ställer sex frågor till näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson, miljöminister Annika Strandhäll och landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg gällande Skogsstyrelsen och dess generaldirektörs agerande och beslut. Detta är andra gången Skydda Skogen mailar regeringen om detta:

1. Trixande i rapport med påstått uppnått mål för miljöhänsyn i skogsbruket  

2. Hindrar och motarbetar miljöorganisationers överklaganderätt  

3. Ca 55 000 hektar nyckelbiotoper avverkades 2000-2018.  

4. Konsulenter får inte längre ge råd om miljöhänsyn till markägare i samband med avverkningsanmälningar.  

5. Hemlighåller offentliga handlingar  

6. Tystnadskultur och svårare att arbeta med miljövårdsfrågor inom Skogsstyrelsen  

Vad tänker regeringen göra för att säkerställa att skogsbruket och Skogsstyrelsen följer lagar, nationella mål och EU:s direktiv och lagstiftning?

Läs hela det öppna brevet här.