Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

”Vad ska vi göra? Rädda Amazonas!”

Birgitta Tulin från Skydda Skogen på demonstrationen. Foto: Kristina Bäck

Skydda Skogen deltog på en demonstration lördag 7 september i Stockholm för regnskogen, ordnad av Amazon Watch Sverige, samma dag som Brasiliens nationaldag. Stöd ursprungsbefolkningen, stoppa bränderna, stoppa Bolsonaros förödande politik och minska vår egen konsumtion var huvudbudskapen på demonstrationen.

Det var kring 19 talare från 28 olika organisationer och det kom omkring 1000 demonstranter. Ett Manifest undertecknat av många organisationer, däribland Skydda Skogen, överlämnades till Brasilianska ambassaden. I Manifestet står att vi vill bevara och skydda Amazonas, att vi stödjer urfolkens kamp för sina rättigheter och att vi uppmanar Brasiliens regering att bedriva en hållbar skogs- och jordbrukspolitik. Amazon Watch Sveriges generalsekreterare Alex Brekke inledde med att säga att bränderna i Amazonas är bara en del av ett mycket mer omfattande problem.

-Det handlar om industriell exploatering och utvinning i enorm skala, och det finns planer som vill utöka denna exploatering så pass mycket att det skulle vara en fruktansvärd katastrof för vår planet.

Han berättade att Amazonas är hem för ungefär 400 olika grupper av urfolk som är beroende av regnskogen. Urfolken representerar cirka 4 procent av jordens befolkning, men de skyddar 80 procent av världens biologiska mångfald, sa han. Det bästa sättet att skydda Amazonas är därför att erkänna urfolkens rätt och att involvera dem i förvaltningen av regnskogen.

”Det finns planer på att utöka denna exploatering så pass mycket att det skulle vara en fruktansvärd katastrof för vår planet”, Alex Brekke,  Amazon Watch Sverige.

Klara Knapp, ordförande för Latinamerikagrupperna sa bland annat:
-Det här är en katastrof som vi människor har skapat, som vi måste råda över och agera emot. Bolsanaro vill reda ut den rika elitens bekymmer på bekostnad av vår gemensamma planet. Det visar att kapitalism aldrig är förenlig med en hållbar värld och att den aldrig är förenlig med mänskliga rättigheter.

Johanna Westeson från Amnesty International sa att urfolkens överlevnad är helt nödvändig för skogens överlevnad och för klimaträttvisa världen över. Mänskliga rättigheter och klimaträttvisa hör ihop. Amnesty har följt det som händer med regnskogen och bränderna och sett hur urfolken blivit av med sin mark under våld och hot. Urfolksledare som försvarar sina marker hotas och en del har dödats. Myndighetspersoner som ska skydda urfolken skräms bort. Allt har försämrats sen Bolsanaro tog över och olagligt markövertagande har uppmuntrats.

Foto Kristina Bäck

”Urfolkens överlevnad är helt nödvändig för skogens överlevnad och för klimaträttvisa världen över.” Johanna Westeson, Amnesty International

Fredrik Johansson från Framtidsjorden betonade att vi och vår köttkonsumtion är en del av problemet. Det är inte bara jordbruket i Brasilien som måste förändras från monokulturer till småskaliga ekologiska jordbruk, våra matvanor här i Europa måste också förändras. Sojan som odlas i Brasilien på den mark som innan var regnskog importeras även till Sverige för att föda boskap. Problemet är globalt och har förvärrats under Bolsonaros tid.

”Det är inte bara jordbruket i Brasilien som måste förändras från monokulturer till småskaliga ekologiska jordbruk, våra matvanor måste också förändras.” Fredrik Johansson från Framtidsjorden

Leo Rudberg, vice ordförande i Fältbiologerna sa:
-Amazonas bränder är bara en förvarning. Artdöden och klimatkrisen hotar vår överlevnad. ’Business as usual’ leder till helvetet på jorden. Boven i dramat är våra politiker och storföretag. Vårt ekonomiska system bygger på vad Naomi Klein kallar ”extractivism” – en dominerande ideologi från västerländskt 1700-tal, som uppmuntrar till gränslös skövling av planeten. Målet är oändlig tillväxt.
Han nämnde även skövlandet av svenska skogar.
-Brotten mot urfolkens rättigheter sker inte bara i Amazonas. Sverige låter gruvbolag spränga samiska marker i luften. Och även svenska skogar skövlas. Nästan all vår urskog är idag ersatt av kalhyggen.

”Brotten mot urfolkens rättigheter sker inte bara i Amazonas. Sverige låter gruvbolag spränga samiska marker i luften. Och även svenska skogar skövlas. Nästan all vår urskog är idag ersatt av kalhyggen.” Leo Rudberg, Fältbiologerna

Lina Burnelius från Greenpeace riktade sitt tal till Bolsanaro, till statschefer, politiker och företagsledare på bland annat SCA och Sveaskog. Hon sa att många makthavare och politiker har varit upptagna med att peka mot president Bolsonaro. Men av samma skäl bör de se sig själva i spegeln: Politik som innebär att skydd försvagas, att urfolks rättigheter ignoreras och att expansion möjliggörs –sker världen över, även här i Sverige. Det behövs nya lagar nu för att ställa om samhället, för om inget görs nu så kommer ingen att hinna göra det.

”Våga aldrig igen gömma er bakom uppenbart otillräckliga certifieringar som FSC, Round Table on Sustainable Palm Oil eller Round Table on Responsible Soy när ni handlar med timmer, massa, palmolja eller soja mitt i en brinnande klimatkris. Ställ om, hörsamma forskningen, börja agera!” Lina Burnelius, Greenpeace

Ljud från regnskogen ekade mellan husen. Bild från en video av Amazon Watch Sverige

Robin Holmberg från Push Sverige, nämnde bland annat handelsavtalet Mercosur. Det är ett nytt handelsavtal som ska underlätta importen av nötkött och jordbruksvaror från bland annat Brasilien till EU och Sverige driver på för detta avtal. Men Sverige skulle istället kunna påverka EU att stoppa Mercosur och Bolsonaros hänsynslösa politik.

Demonstrationståget rörde sig sen genom staden från Odenplan mot Kungsgatan och Brasilianska ambassaden med trummor, slagord och orkester som spelade. Vid ambassaden blev trumningen mer intensiv till att bilda ett högljutt oväsen. Sen blev det mer tal, bland annat från Nina Gualinga från Amazon Watch Sverige som själv nyss kommit från Amazonas där hennes släktingar bor. Hon har själv sett förändringen kring den by där hon sprang barfota som barn.

-Det som händer nu i Amazonas är en konsekvens av att man inte respekterar urfolksrättigheter och urfolks marker. Där urfolken fortfarande lever i skogen är där det fortfarande finns regnskog och biologisk mångfald. Om vi ska skydda Amazonas så är det största vi måste göra skydda urfolks rättigheter, mark-och landrättigheter.

”Om vi ska skydda Amazonas så är det första vi måste göra att skydda urfolks rättigheter” Nina Gualinga från Amazon Watch Sverige

Demonstrationen avslutades med spontan sång, trummor, handklapp och blås i visselpipor utanför ambassaden. Sedan spelades regnskogens ljud upp, ljudet av fåglar, apor och insekter från regnskogen ekade upp mellan husväggarna på Kungsgatan medan alla stod stilla i tystnad under några minuter. Solen sken efter regnet. Alla som var där var märkbart rörda då alla vet att denna rikedom av regnskogsljud kan gå förlorad för evigt.