Skogsindustrierna ljuger

Det är tragiskt att se vad pengar kan göra med människor. Vissa har i och för sig kanske aldrig fått lära sig att det är fult att ljuga.

För en tid sedan hävdade Skogsindustriernas Mårten Larsson att hela 26 procent av den svenska skogen har ett statligt skydd. Och då var inte de frivilliga avsättningarna medräknade. Något som annars brukar vara populärt från herrar som Larsson.

Med de frivilliga avsättningarna inräknade skulle alltså var tredje kvadratmeter av den svenska skogen vara skyddad!? Man skulle kunna tro att Mårten Larsson lever i en fantasivärld. Det gör han givetvis inte. Det handlar om pengar. Många miljarder kronor.

Att ett så grovt faktafel utan vidare hamnar på tidningarnas debattsidor är dock oerhört allvarligt ur demokratisynpunkt och vittnar om en allmänt låg kunskapsnivå i ämnet. Ingen tidning skulle publicera en insändare där artikelförfattaren hävdar att Kungen och Silvia har 26 barn tillsammans trots att den överdriften inte är större än Larssons.

Fakta är att så lite som 1,6 procent av den produktiva skogen nedanför fjällnära gränsen har ett formellt skydd i Sverige. Räknar man med fjällskogarna blir siffran cirka 4 procent. Lägger man dessutom till de impediment (lågproduktiva områden, typ myrar och berghällar, där tillväxten är mindre än 1 kubikmeter per år och hektar) som ryms inom befintligt områdesskydd får man ändå inte ihop till mer än cirka 6 procent.

Hur man än räknar så är några av Mårten Larssons 26 procent överdrift och cirka 20 ren lögn.

Här kommer lite mer fakta. 90 procent av de skogslevande arterna på rödlistan finns i den produktiva skogen. Att virkesförrådet ökat i Sverige sedan 1920-talet beror på att landet i stort sett dammsugits på alla grova träd i och med dimensionsavverkningarna på 1800-talet. Gammelskogarna och naturskogarna är i det närmaste borta. Istället har vi fått tall- och granplanteringar, det vill säga artfattiga monokulturer. Och med dessa en diger rödlista. 

Att hugga ner skogen räddar inget klimat i världen. Om vi däremot skyddar all gammelskog blir de negativa klimateffekterna mindre än om vi hugger ned dom.

Robert Svensson

Mårten Larsson Skogsindustrierna i ekuriren.se

Skydda Skogen i ekuriren.se