Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Välkommen till en kurs om GIS för skogsinventerare 9-10/2!

Kursen  arrangeras av Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen och leds av Jon Andersson som arbetar på Sweco Environment i Umeå. Han har mångårig erfarenhet av att arbeta med olika verktyg för bearbetning av geografiska data. Under kursen kommer de deltagande få bekanta sig med en fritt tillgänglig programvara som heter Q-GIS. Detta program laddas ned gratis från internet och fungerar både på många olika plattformar så som Windows, Mac OS X, Linux och Android. Under kursen kommer vi i första hand arbeta med Windows-versionen.

Vi kommer arbeta med uppstart av programvaran och installation av de viktigaste verktygen och hur menyerna fungerar. På nätet finns mängder med användbara bakgrundsdata – flygfoton, satellitdata, fria kartmaterial och annat som är användbart i naturvårdsarbetet. Vi kommer gå igenom de bästa och mest användarvänliga källorna. Under kursen kommer vi arbeta med överföring av data mellan GPS, eller anteckningar och sedan vidare till Q-GIS för bearbetning och export till rapporter etc. Vi kommer även lära oss att göra kartor med inlagda artfynd, spår och annat insamlat data. Mot slutet av kursen kommer vi även kombinera nedladdade data med egna artfynd och spår för att göra effektfulla presentationer.

Kursprogram och detaljerade instruktioner om hur du installerar Q-GIS kommer skickas ut till antagna deltagare i god tid före kurshelgen.

Kursen är för dig som inventerar skog inom den ideella naturvården – du bör alltså vara aktiv i Skydda Skogen, Naturskyddsföreningen, Fältbiologerna, Birdlife, Greenpeace, eller någon annan ideell naturvårdsorganisation. Själva kursen är gratis, men du får själv ordna resa och logi, och betala när vi går ut och äter. Om du behöver pengar till t ex reseersättning kan du söka pengar från den organisation du är aktiv i.

Plats: Naturskyddsföreningens kansli i Stockholm

Tid: Kl 9-18 den 9 februari, och kl 9-15 den 10 februari, med paus för lunch båda dagarna.

Anmälan: till elin.gotmark@fripost.org.

När du anmäler dig, berätta var du är aktiv någonstans. Begränsat antal platser. Du bör ha en egen laptop att ta med dig där du har installerat Q-GIS innan kursen börjar.

Välkomna!