Varje ljus symboliserar 1000 medborgares underskrifter mot avskogning. Foto: Greenpeace EU

Över 160 miljöorganisationer, däribland Skydda Skogen, har i denna vecka lämnat över en miljon namnunderskrifter till EU. Organisationerna kräver en ny lag som skyddar världens skogar och de människor som är beroende av dessa skogar. EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans är ansvarig för EU:s Green Deal och lovar att ta itu med avskogningen.

 
Över en miljon medborgare har deltagit i EU-kommissionens offentliga samråd vilket är det största offentliga samrådet i EU:s historia. Medborgarna kräver en lag som förhindrar försäljning av produkter som har producerats genom avskogning, förstörelse av biosfären samt ödeläggelse av människors och arters livsmiljö. 
 
Mänskligheten har, sedan den började med jordbruk för 12000 år sedan, halverat mängden växtlighet, den växtlighet som producerar det syre som gör det möjligt att leva här. Modernt jordbruk och annan mänsklig påverkan leder till avskogning av allt större områden för att ge oss bland annat kött, soja, kaffe, kakao, gummi och palmolja.
 
EUs befolkning är bland de största konsumenterna av dessa varor. Därför behövs en lag som förhindrar att produkter- som är kopplade till förstörelse av naturens ekosystem och brott mot mänskliga rättigheter, hamnar på EU-marknaden. Avskogningen leder till klimatförändringar samt florans och faunans snabba försvinnande och därmed till en instabil tillvaro för oss själva.
 
”Att bekämpa avskogning är en akut nödvändighet. Situationen är för allvarlig för att vi ska kunna blunda för den”, sa Virginijus Sinkevičius, EU kommissionär för miljö, hav och fiske vid överlämnandet av underskrifterna.
 
Frans Timmermans, vice ordförande och ansvarig för EU:s Green Deal förband sig vid överlämnandet att ta itu med kraft med avskogningen, inte enbart långt borta, utan också i Europa.
 
Kampanjen #Together4Forests har letts av WWF, Greenpeace, ClientEarth, Conservation International, Environmental Investigation Agency and Wildlife Conservation Society.
 
Se Greenpeace film om överlämningen av namnunderskrifter.