2009-07-31 09:00

”Idag färdas illegalt avverkat timmer från hotade skogar i Asien fritt till svenska marknader. EU:s lagstiftning förbjuder inte import eller vidareförsäljning av sådant svart virke på den europeiska marknaden. I svensk rätt kallas sådan verksamhet normalt för häleri, men regeringen företrädd av jordbruksminister Eskil Erlandsson har hittills gjort sitt bästa för att motverka försöken att få ett EU-förbud mot illegalt avverkat timmer.”

Läs mer här: www.wwf.se

Läs även följande artikel:

http://sydsvenskan.se/sverige/article534091/Sverige-anklagas-for-att-sinka-lag-mot-timmerskovling.html