Planerad nationalpark

Filmaren Björn Olin i Ojnareskogen. Foto: Robert Svensson

 

Se filmen här

 

Ojnareskogen är ett vattenskyddsområde

har nyckelbiotoper

ligger mellan två Natura 2000-områden

definieras som riksintresse för naturvård

definieras som riksintresse för kulturmiljövård

är föreslagen nationalpark

har 265 rödlistade arter

har 3 endemiska arter (arter som bara finns här i hela världen).