Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Välkommen att demonstrera med banderoll i Farsta Strandskogen, Stockholm fre 17/3 kl 11

Nu på fredag den 17/3 kl 11 kommer medlemmar från Skydda Skogen stå med banderollen ”Skydda Skogen” i Farsta Strandskogen söder om Stockholm. Fler är välkomna att delta för att uppmärksamma att ännu en värdefull stadsnära skog är hotad av exploatering! Även för att stödja Farsta Naturvärn som kämpat för skogen i över 30 år.  Vi samlas vid ängen som är en bit ner på Högerudsbacken, se den röda markeringen på kartan nedan. Det går bra at gå hit från T-banestation/pendltågsstation Farsta Strand.

Den röda ritade cirkeln markerar träffpunkten kl 11 på fredag i Farsta Strandskogen. Google Maps

Skogen är en strandskog mot sjön Magelungen i Stockholmsförorten Farsta. Här växer riktigt gamla ekar och tallar med ektickor och talltickor. På marken växer bl a skogsknipprot (fridlyst), rikligt med vippärt (NT), vätteros (signalart) och stor blåklocka. De fridlysta arterna fladdermus, kopparödla, snok, huggorm och padda bor i skogen. Mindre hackspett NT), spillkråka (NT) och gröngöling håller till i området. Kattuggla har ett permanent revir i skogen. Staden har lagt upp depåer av död ved för att öka antalet vedlevande insekter.

Farsta Strandskogen räddad gång på gång av engagerade Farstabor

Farsta Strandskogen har varit hotad i omgångar under 30 års tid. Farstas befolkning har samtliga gånger ställt sig upp enade och motat förslagen. Engagerade människor från föreningen Farsta Naturvärn städar skogen från skräp regelbundet och rapporterar in arter till Artportalen. Skogen är viktig för vuxna och barn som bor i omkringliggande betongområden. Barn från förskolor och skolor i Farsta vistas dagligen i Farsta Strandskogen för att få frisk luft och röra på sig. Nu är skogen hotad igen av byggplaner.

Källa: Kompendium om Farsta Strandskogen