Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Välkommen till guidad skogs- och naturvandring i Sotenäs kommun

Sundays for Forests kommer hållas bland annat vid hällmarkerna i närheten av Svenneby, Kungshamn, i Sotenäs kommun, den 30 maj. Foto: Privat.

Den 30 maj uppmärksammar Sundays for Forests för femte gången i Sverige förlusten av biologisk mångfald. Initiativtagare till Sundays for Forests är Bohusläns skogsnätverk. Nätverket och Naturskyddsföreningen i Sotenäs bjuder den söndagen in unga och gamla till en guidad skogs- och naturvandring i Sotenäs kommun. Nätverket uppmanar andra att följa Sundays for Forest-initiativet.

Med Sundays for Forests välkomnar vi gamla och unga att följa med oss ut i skogen och se med egna ögon vad vi håller på att förlora. Vi når inte våra miljömål för skogen utan istället avverkas de sista oskyddade naturskogarna i Sverige och ersätts med trädplantager. Det är förödande för både den biologiska mångfalden och klimatet, säger Angela Hunter från Bohusläns skogsnätverk.

Planer för exploatering finns av naturen i området Hogenäs Norra, norr om Kungshamn, Sotenäs kommun. Inom en yta om 200 hektar pågår en detaljplaneprocess som avser anläggande av industriverksamhet. Världens största landbaserade laxodling planeras där. I området finns bland annat hällmarker och i dalgångarna blandskog.

Om inget görs snart både i Sverige och i världen riskerar många arter och naturmiljöer att försvinna. Vi står inför det sjätte massutdöendet av arter på jorden som orsakats av människans påverkan. Det är liksom klimathotet ett hot även mot mänskligheten. Det moderna skogsbrukets framfart i skogen leder till förlust av viktiga livsmiljöer som behövs
för många olika arter. Vi kan inte sitta tysta och se på utan det är dags att agera och säga ifrån på riktigt nu
, säger Angela Hunter från Bohusläns skogsnätverk.

Under våren arrangeras Sundays for Forests i olika kommuner i Bohuslän. Kontakt kommer att tas med kommunpolitiker om den biologiska mångfalden i länet. Arrangörerna av Sundays for Forests uppmanar organisationer och privatpersoner att uppmärksamma och arrangera Sundays for Forests i hela Sverige under år 202

*Följande organisationer stödjer och arrangerar Sundays for Forests i Bohuslän:
Bohusläns skogsnätverk, Naturskyddsföreningen Bohuslän, Naturskyddsföreningen i Strömstad, Naturskyddsföreningen Tanum, Naturskyddsföreningen Lysekil-Munkedal, Naturskyddsföreningen i Sotenäs,
Skydda Skogen och Studiefrämjandet.

Tid och plats för vandringen

Var: Hogenäs Norra, norr om Kungshamn, Sotenäs kommun. Nära Svenneby
När: Söndagen den 30 maj
Tid: Skogsvandring i ca 2 timmar med start mellan kl 12 och 13
Ta med: Kläder efter väder, bra skor, sittunderlag och fika för en härlig dag i skogen.
Anmälan: Skicka ett mail till naturguidning21@gmail.com senast tor 27/5 så får du mail tillbaka om du fått plats samt exakt tid. Platser fylls på allteftersom, vi kommer att ha grupper om max 8 st i varje grupp pga corona.
Att tänka på: Munskydd och Corona förnuft rekommenderas

Hitta hit: Om du kommer från E6an tar du avfarten mot Nordens Ark och kör söderut på väg 171 mot Kungshamn. Vid korsningen i Askum ligger kustcharken, fortsätt förbi mot Kungshamn. Efter 800 m svänger du vänster in på en liten grusväg. Kör ca 100 m in på grusvägen tills du kommer till en liten parkeringsplats och en jaktstuga där vi fått
tillåtelse att parkera. Man kan också parkera mittemot infarten, dvs parkeringsplatsen vid Amberes AB.

Koordinater: 58°24’39.0″N 11°19’17.3″E

Vi ser fram emot en dag i skogen tillsammans. Välkomna!

FAKTA OM SKOG OCH KLIMAT

Skogsavverkning leder till stora utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Det tar i regel 10-20 år för nyplanterade träd att ta upp den koldioxid som frigörs från ett hygge. Överlag, lagrar trädplantager generellt mindre kol än den tidigare naturliga skogen.

Naturliga skogsekosystem och blandskogar är mer robusta och står emot klimatförändringarnas negativa effekter bättre än trädplantager.

Fungerande skogsekosystem behövs både för att möta och motverka klimatförändringarnas negativa effekter

Kontakt

Sotenäs Naturskyddsförening, kontaktperson: Ann-Sofi Söderling, ann-sofi.soderling@telia.com
Bohusläns skogsnätverk, kontaktperson: Angela Hunter, angela_hunter90@hotmail.com, tel. 072-288 62 77
E-post: Bohusläns skogsnätverk, infobohuslanskogarsnaturvarden@gmail.com

Facebook: Sundays for forests

Youtube: Sundays for forests

Namninsamling:

Sundays for Forests lanseras en nationell namninsamling för att skydda Sveriges skogar:

https://www.mittskifte.org/petitions/upprop-kris-i-skogen-agera-nu-4?share=87ef4e 56- 676b-4145-8001-64743dd05d52&source=rawlink&utm_source=rawlink

Kalender (preliminära datum)
31 januari: Strömstad (kampanjstart) redan genomfört
28 februari: Tanum redan genomfört
28 mars: Munkedal (uppskjuten)
25 april: Lysekil redan genomfört
30 maj: Sotenäs
Avslutning ev. sensommaren aug-sept (fredag): Uddevalla