Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Välkommen till halvårsmöte i Stjärnsund den 26-27 november!

Den 26-27 november har föreningen Skydda skogen ett halvårsmöte hos skogsgruppen i Stjärnsund. Det är inget formellt möte, som årsmötet, utan en mötesplats där du kan träffa andra medlemmar och prata skog! Det blir diskussioner, exkursioner, föredrag, och workshops. Fundera gärna på om det är något särskilt du skulle vilja diskutera eller göra. Mer
information och anmälan kommer senare.

Rapport från senaste halvårsmötet i Sikås: https://skyddaskogen.se/halvarsmoete-med-skydda-skogen-i-sikas/