Sörmlandsledens skylt pekar mot hyggen åt båda hållen. Foto: Jens Hultgren

Intresset för vandring och friluftsliv har ökat under coronapandemin. Sörmlandsleden har fått många fler vandrare och Facebookgruppen Sörmlandsleden har nu 16 000 medlemmar. Jens Hultgren är en av dem som har vandrat på Sörmlandsleden i sommar. Han skriver i Skydda Skogens Facebookgrupp:

-Det blev en promenad som väl representerar Sörmlands skogar. Drygt halva sträckan gick i kanten av eller rakt över kalhyggen. Där man förut gått i skog hade nu högstubbar sparats så de kunde ha något att sätta markeringarna i./…/ I min ungdom anlades leden, som sedermera blivit över 1000 km. På den tiden gick man ofta genom djupa skogar, brutna av enstaka hyggen. Idag är det tvärtom.

Stigen leder ut på ett nytt hygge. Foto: Jens Hultgren
Foto: Jens Hultgren
Foto: Jens Hultgren
Fjolårshygge. Foto: Jens Hultgren