21 skogsbolag i drar ner avverkningstakten i Kanadas skogar. I utbyte avbryter nio miljöorganisationer sina ”Köp inte-kampanjer”. Avtalet ska dock inte stoppa flödet av virke till industrin.

”The Canadian Boreal Forest Agreement” innebär bland annat att ett treårigt avverkningsstopp införs för nästan 29 miljoner hektar skog.

En av miljöorganisationerna som lägger kampanjen på hyllan är Greenpeace. Patrik Eriksson, kampanjchef på Greenpeace Norden, vänder udden mot svenskt skogsbruk. Han konstaterar att de skogar som skyddas enligt avtalet är större än hela den svenska skogen:

– Avtalet visar på bristerna i det svenska skogsskyddet där skogsbolagen inte sluter upp bakom att alla skogar med höga naturvärden ska bevaras.

Läs mer här.