Efterlyser precis som Malin Sahlin vallöften som syftar till att Sverige ska nå miljömålen, och inte löften som stimulerar ökat uttag av biomassa ur vårt största och mest, ur ekologisk synvinkel, överexploaterade landbaserade ekosystem.

Läs Sahlins inlägg här