Föreningen Skydda Skogen kommer att inventera skyddsvärda skogar tillsammans med skogs- och mossexperten Elin Götmark 13-17 juni. Vill du följa med och inventera ideellt, så kontakta oss gärna för mer info! Kontaktperson: skogsexperten Viktor Säfve: viktor.safve@skyddaskogen.se