”Information om EU:s ramdirektiv för vatten börjar sippra ner i skogsbruket och det står klart att man inte kan fortsätta med ”business as usual” utan att anpassa skogliga åtgärder efter den nya vattenförvaltningen som följer i direktivets spår. Vi svenskar slår oss ofta för bröstet och påstår att vi har så bra vatten. Vi kan till och med fiska i Stockholms ström. I vilken annan huvudstad kan man göra det! Under Skogsstyrelsens konferens serie Hållbara utsikter för skogen som arrangeras på fyra ställen i landet, informerade Elisabet Andersson, Skogsstyrelsen på konferensen i Umeå, Umeå om den nya vattenförvaltningen i Sverige.” Skriver SkogsSverige

Läs mer här.