”Ambitionen var tillräcklig inom Svenska kyrkans skogsförvaltning för att ge grönt ljus till fortsatt kemisk behandling av skogsplantor 2011.
Stiftjägmästare Helena Eld i Karlstad säger att det är svårt att klara snytbaggen utan tillräckligt med alternativ till skydd.
Däremot fick länets enskilt största skogsägare, Bergvik Skog, nej till dispens under 2011 av styrelsen i FSC, Forest Stewardship Council.

Läs mer här