”Debatt Stora Enso, stäng era fabriker i Brasilien! Den uppmaningen kommer från CARMEN BLANCO VALER, vice Ordförande Latinamerikagrupperna, ELLIE CIJVAT, ordförande Miljöförbundet Jordens Vänner, KERSTIN EDQUIST, MST-stödgruppen i Stockholm, THOMAS HESSLOW, kampanjen Störa Enso, STINA NILSSON, MST-stödgruppen i Malmö, och ULRIKA STENBERG, Latinamerikagrupperna Malmö/Lund.Stora Enso, stäng era fabriker i Brasilien. Från tidningen Värmlands Folkblad.