”Den kanske största utmaningen i Sverige gäller skydd av den produktiva skogsmarken, den miljö där så många arter är hotade i vårt land, skriver Karin Åström, vice ordförande Naturskyddsföreningen, och Viktor Säfve, ordförande, Skydda Skogen.”

Läs mer här