”100 000 hektar mark som tidigare tillhörde Sveaskog finns numera i Ersättningsmark Sverige AB. En mindre del av marken ligger i Kristinehamnstrakten. I samma område finns intresse att bygga en endurobana efter flera års letande efter lämplig plats.”

Läs mer här