”Den senaste tiden har många nya naturreservat bildats i Värmland.Och fler ska det bli.– Att skydda skogen är fortfarande en prioriterad arbetsuppgift, säger Johan Bohlin, biolog på Länsstyrelsen i Värmland.”

Läs mer här