En av Sveaskog avverkningsanmäld nyckelbiotop, Strandberget i Norrbotten. Foto: Björn Mildh

I veckan skickades ett öppet brev till näringsminister Mikael Damberg med kopia till miljöminister Karolina Skog. Brevet kräver att Sveaskog ska redovisa sina naturvärdesbedömningar öppet. Brevet är skrivet av Björn Mildh, skogsengagerad sedan många år i Naturskyddsföreningen och signerat av personer från organisationerna Jordens Vänner, Naturskyddsföreningen, Birdlife Sweden, Skydda Skogen, Skiftet och End Ecocide Sverige.

Sedan flera år tillbaka avverkningsanmäls och avverkas skog med höga naturvärden av FSC-certifierade Sveaskog. Sveaskog säger att de har bedömt dessa skogar som avverkningsbara men vill inte visa sina bedömningar. Naturvärdesbedömningar som hemlighålls kan inte godtas som grundval för en avverkning. Skogar med höga naturvärden ska skyddas, inte avverkas!

Här är brevet:

Bästa Mikael Damberg,

Sveaskogs skogspolitiske chef Olof Johansson försäkrade i programmet Naturmorgon den 20.5.2017 att bolaget naturvärdesbedömer alla naturskogar innan de avverkas. Han sa att detta är en garanti för att inga skogar med höga naturvärden huggs. Men Sveaskog har länge vilselett om både om sina naturvärdesbedömningar och sin garanti.

Bolaget hemlighåller sina bedömningar. De tål ingen offentlig granskning, håller inte måttet. Ofta är det bara avverkningsplaneraren som fått tycka till om naturvärden när hen planerade avverkningen. Samtidigt har Sveaskog i åratal använt sin försäkran om gjord kompetent naturvärdesbedömning som motivering för att avverka naturskogar med höga naturvärden, många av nyckelbiotopsklass. Detta missbruk har pågått under många år och under flera skogschefer, även under Olof Johanssons tid som Skogs- och miljöchef i helstatliga och FSC-certifierade Sveaskog.

Ett aktuellt exempel på missbruket är den avverkade naturskogen på Guorpaliden. Bilderna är tagna av undertecknad den 6.7.2017.

 http://www.norrbotten.snf.se/wordpress/guorpaliden/

Andra dokumenterade exempel i södra Norrbotten är Strandberget, Melakträskliden, Njoka och lövbrännan vid Svartberget. Vi har många fler. Det verkliga antalet torde dessutom vara betydligt högre. Sveaskog har i samtliga våra fall vägrat redovisa sina naturvärdesinventeringar. Bolagets agerande kan jämställas med en elitidrottare som ständigt garanterar att hen är ren men varje gång vägrar dopingkontroll. Sveaskog har FSC-certifierat sitt skogsbruk. Men uppenbart har bolaget kunnat undanhålla fakta om den bristfälliga kvaliteten på sina naturvärdesbedömningar även för sina FSC-revisorer.

Vårt krav är att Sveaskog skall redovisa sina naturvärdesbedömningar öppet. Bedömningarna skall tåla offentlig granskning och hålla måttet. Naturvärdesbedömningar som hemlighålls kan inte godtas som grundval för en avverkning. Skogar med höga naturvärden skall skyddas, inte avverkas. Vi kan heller inte godta Sveaskogs maktfullkomliga svar den 27.3.2018 om ärendet:

Hej Björn!

Tack för Dina synpunkter.

Mvh

Jenny Stenberg, Miljö- och Kvalitetsledare, Sveaskog förvaltnings AB

Vi ser i stället fram emot Ditt svar!