”Vad ska vi använda skogen till?” undrar Herman Sundqvist lite vilset i Skogseko.
 Märkligt! Och han ska vara Skogschef på Sveaskog!
 Ring oss, Herman! Vi har många bra förslag.