Variationen i formerna för skogsbruk måste öka över hela skogslandskapet. Vissa delar av landskapet bör inte kalhuggas utan brukas genom kontinuerlig gallring och inväxt underifrån av plantor. I andra områden bör lövskogen få dominera. En sådan ökad variation skulle gynna det skogliga mångbruket, den biologiska mångfalden, samt medföra ett visst bidrag till att minska framtida klimatförändringar.
Skriver biologen Stig-Olof Holm, Umeå.

Läs mer