”Skogspolitiska utredningen bör inte ha svårt att föreslå en tvingande övergång till kontinuitetsskogsbruk. Stormskadorna minskar när kalhyggena försvinner. När markberedning blir onödig sparas renarnas lav och vi räddar alla dolda fornlämningar. Kravet på orörda reservat minskar. Skogsskötarens kunskap kombineras med naturens dynamik och den symbiosen leder till ekonomisk succé.
Skriver Mats Hagner, professor emeritus, Umeå universitet och SLU.

Under ett halvt sekel har vi odlat fram jättelika ungskogar med dåligt virke. De unga träden växer mycket fort, men virket blir löst och kvistigt. Provsågning av talltimmer från 22 förstagallringar i Västerbotten visade att 25 procent stockarna hamnade i sämsta klassen. Sågverksägarna ryser.
Glädjande nog finns bot på eländet. Naturlig konkurrens mellan träden gör att trädgrannar blir väldigt olika i storlek, vilket kan utnyttjas för att skapa timmer med idealiska egenskaper.

Läs mer