Debatten fortsätter i Västerbottens kuriren:

repliken: Kalhygget förstör framtiden (6/4)

”Kalhyggets ivriga förespråkare Lars Lundqvist och Björn Elfving (19/3), och stora delar av skogsetablissemanget, lever i den lätt igenkännbara värld av fastlåst tänkande. Makthavare i skogsnäringen ska helst vara troende på deras vis.” Skriver debattören Tomas Johansson
– Skelleftehamn

Läs mer här.