Hot och förolämpningar (10/3) tillhör tyvärr vardagen för den som vill värna om de sista resterna av naturskog i detta land. LRF bidrar i hög grad till denna häxjakt på naturvårdare genom att undvika en saklig debatt baserad på fakta och istället komma med personangrepp och falska påståenden.
Jag redovisar verkligheten i skogen med fakta som Sveriges naturvårdsmyndigheter redan använder som underlag för sitt naturvårdsarbete!
LRF har upprepade gånger förnekat dessa fakta, utan att själva redovisa några nya uppgifter som styrker deras märkliga syn på naturvård i skogen.

Fakta är att vi aldrig har haft så lite gammelskog som idag och att avverkningstakten dessutom är högre än någonsin.
LRF:s resonemang bygger på att markägarna frivilligt ska avstå från att avverka i skogar med höga naturvärden, trots att dessa ofta är virkesrika, medan jag vill att myndigheterna ska köpa dessa skogar så att markägarna får ekonomisk ersättning samtidigt som skogarna skyddas för all framtid. LRF pratar om naturvårdsavtal som räcker ett tiotal år när träden som ska skyddas kan bli över 500 år gamla!
Det finns många markägare som fått stora summor pengar i samband med reservatsbildning. Jag tycker att det är bra att en skogsägare får till exempel 1 miljon kronor för att hans oskötta gammelskog ska få fortsätta stå kvar oskött och vara ett hem för skogens många hotade arter som inte klarar av skogsbrukets hårdhänta hantering av skogen!
De naturskogar som myndigheterna vill skydda har som regel aldrig varit kalavverkade och har stått helt orörda under de senaste 50-100 åren.

Miljömålet för skydd av skogsmark tom 2010 kommer nu inte att uppnås på långa vägar eftersom alliansen har skurit ned kraftigt på pengarna till skydd av skogsmark, samtidigt som LRF annonserat att man tänker börja avverka naturskogar om inte markägaren erbjuds ekonomisk ersättning!
Förloraren blir de sista naturskogarna och deras unika biologiska mångfald samt kommande generationer av skogsvandrare.
Patrik Nygren
för Naturskyddsföreningens
skogsnätverk i Västerbotten

Patrik Nygren

2008-03-18