”Lavskrikan försvunnit i stora delar av Norrlands kustland, detta gäller även flera andra fågelarter.Anledningen: deras livsmiljö, naturskogen, har avverkats. Till skillnad från träden, som växer upp på nytt efter en avverkning, är nämligen den biologiska mångfalden inte en förnyelsebar resurs.”

Läs mer här