”Den pågående omvandlingen av den vanliga svenska skogen till barrträdsmonokulturer (I Norrland i första hand tallplantager) ökar risken för skador på träden. Skador skulle kunna begränsas genom att efter avverkning återbeskoga med blandskog, det skulle göra skogen mer motståndskraftig. Det finns en mängd exempel på hur blandskog gynnar den biologiska mångfalden. I längden bör detta även löna sig ekonomiskt. Det skriver biologen Stig-Olof Holm.”

 

Läs mer här