”I dagsläget innebär det svenska FSC skogsbruket, med kalhuggning och påföljande överföring till plantager, det enskilt största hotet mot den svenska naturen. Den svenska FSC modellen är ohållbar sett även till de riskerna som framtida klimatförändringar kan komma att innebära för skogen. FSC har kommit till vägs ände. Denna organisation går knappast längre att förändra inifrån. Den har från början styrts av skogsbolagen och styrs alltjämt av skogsbolagen.Det skriver biologen Stig-Olof Holm, Umeå som företräder Svenska naturskyddsföreningen i Västerbotten.”

Läs mer här