”Sveriges beslut gällande miljöhänsyn bygger inte längre på saklighet. En medvetet försämrad miljölagstiftning tillgodoser industrins önskemål. Det framgår med all önskvärd tydlighet i fallet på Gotland där företaget Nordkalk vill anlägga en kalktäkt i ett område som finns med i utförandeplanen för nationalparker 2009-2013. Av politiska och ideologiska skäl väljer nu regeringen att offra mycket skyddsvärda naturområden. En planerad kalkbrytningen på norra Gotland är ett sådant exempel. Det skriver Robert Svensson som företräder organisationen Skydda skogen.”

Läs mer här