”I ett svar (29/12) på en artikel som jag tidigare publicerat (15/12) hävdar Tomas Ekström, Per Larsson och Linda Bergström att skogsbruk enligt den så kallade FSC modellen skulle vara långsiktigt hållbart. Så är knappast fallet. FSC-modellen medför nämligen att vanlig tidigare brukad nordsvensk skog systematiskt omvandlas till ensartade plantager, där artrikedomen drastiskt minskat.”

Läs mer här